สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ฮอนด้า ลีสซิ่ง - Honda Connect Get Good Deal 1 เม.ย. 2565 – 31 พ.ค. 2565

ฟรี! ค่าบริการสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อการส่งข้อมูล 1 ปี* เมื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Honda Connect Thai พร้อมติดตั้งอุปกรณ์รับส่งข้อมูลทางไกล (TCU) และใช้สินเชื่อกับ ฮอนด้า ลีสซิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2565

[e-PriceList] ใบราคาสำหรับรถยนต์ฮอนด้า เอชอาร์-วี อี:เอชอีวี ใหม่

ใบราคาพร้อมรายละเอียดสำหรับรถยนต์ฮอนด้า เอชอาร์-วี อี:เอชอีวี ใหม่

[e-PriceList] ใบราคาสำหรับรถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ (Black Edition)

ใบราคาพร้อมรายละเอียดสำหรับรถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ (Black Edition)

[e-PriceList] ใบราคาสำหรับรถยนต์ฮอนด้า แอคคอร์ด & แอคคอร์ด e:HEV

ใบราคาพร้อมรายละเอียดสำหรับรถยนต์ฮอนด้า แอคคอร์ด & แอคคอร์ด e:HEV

[e-PriceList] ใบราคาสำหรับรถยนต์ฮอนด้า ซีวิค ใหม่

ใบราคาพร้อมรายละเอียดสำหรับรถยนต์ฮอนด้า ซีวิค ใหม่