จุดเด่นของสินเชื่อเช่าซื้อแบบปกติ

  • ดอกเบี้ยคงที่ ค่างวดเท่ากันทุกเดือน
  • ผ่อนได้นานสูงสุด 84 เดือน
  • เจ้าของรถยนต์ฮอนด้ารับดอกเบี้ยพิเศษลดลงอีก 0.15% จากดอกเบี้ยปกติ

ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอนการจัดสินเชื่อ

  • 1. ทำสัญญายื่นขอสินเชื่อ
  • 2. รอผลอนุมัติ
  • 3. ผ่อนชำระเป็นงวดๆ สูงสุด 84 เดือน
  • 4. ผ่อนครบ ปิดบัญชี พร้อมโอนกรรมสิทธิ์

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน

1

อายุ 20 - 60 ปีบริบูรณ์

2

มีรายได้สุทธิเป็น 2 เท่าของค่างวด

3

มีอาชีพมั่นคงและมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

4

มีประวัติทางการเงินที่ดี

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร
 
รายละเอียดของเอกสาร