• หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ฟรี! ค่าธรรมเนียม)

  สามารถเลือกชำระด้วยการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่ร่วมให้บริการดังนี้

  •  ธนาคารกรุงเทพ
  •  ธนาคารกสิกรไทย
  •  ธนาคารกรุงไทย
  •  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  •  ธนาคารไทยพาณิชย์
  •  ธนาคารทหารไทย
  •  ธนาคารธนชาต
  •  ธนาคารออมสิน

  หมายเหตุ ธนาคารจะทำการหักเงินค่างวดจากบัญชีของท่าน ตามวันที่ที่ครบกำหนดค่างวดเท่านั้น หากวันครบกำหนดชำระค่างวดตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือนักขัตฤกษ์ จะทำการหักในวันทำการถัดไป กรุณานำเงินเข้าบัญชีของท่านก่อนวันครบกำหนดชำระเงินค่างวดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

  ท่านสามารถขอใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติโดยกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ที่ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือขอรับเอกสารการใช้บริการได้ที่ Call Center 0-2736-4288 หลังจากที่ท่านได้เอกสาร ให้กรอกรายละเอียดพร้อมชื่อเหมือนในสมุดเงินฝากธนาคาร และนำส่งเอกสารกลับมายังบริษัทฯ เพื่อทำการขออนุมัติจากธนาคารต่อไป