• ธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking)

  ท่านสามารถชำระผ่านโทรศัพท์ของธนาคารต่าง ๆ ของธนาคารดังต่อไปนี้ โดยเลือก "โอนเงินหรือชำระเงิน"

  ธนาคาร รหัสบริษัท ค่าธรรมเนียม
  กรุงเทพฯ (บาท) ต่างจังหวัด (บาท)


  ธนาคารกรุงเทพ

  โทร. 02-645-5555

   

  0105545061460 15 30


  ธนาคารกสิกรไทย 

  โทร. 02-888-8888

  50105 10 15


  ธนาคารกรุงไทย

  โทร. 1551

  6262 15 15


  ธนาคารไทยพาณิชย์

  โทร. 02-777-7777

  0153062854 10 20


  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  โทร. 1572

  31460 10 20