• ชำระเงิน ณ ที่ทำการบริษัทฯ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

    ท่านสามารถชำระด้วยเงินสด, ชำระด้วย QR Code ( ผ่าน Mobile Banking Application เท่านั้น ) หรือเช็คสั่งจ่าย "บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด" ขีดคร่อม "A/C Payee Only" และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" ได้ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8 : 00 -16: 30 น.