• เครื่องเอทีเอ็ม (ATM)

  ท่านสามารถชำระด้วยเอทีเอ็ม ผ่านธนาคารที่ร่วมให้บริการดังนี้
  สำหรับการชำระเงินโดยวิธีการสแกนบาร์โค้ดใช้ได้เฉพาะเครื่อง ATM ที่มีบาร์โค้ดเท่านั้น

  ธนาคาร รหัสบริษัท ค่าธรรมเนียม
  กรุงเทพฯ (บาท) ต่างจังหวัด (บาท)

  ธนาคารกรุงเทพ 
  05400 15 30

  ธนาคารกสิกรไทย 
  33256 10 15

  ธนาคารกรุงไทย 
  6262 15 15

  ธนาคารไทยพาณิชย์
  0153062854 10 20

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
  31460 10 20

  ธนาคารทหารไทยธนชาต
  2736 10 10