จุดเด่นของสินเชื่อเช่าซื้อแบบปกติ

  • ดอกเบี้ยคงที่ ค่างวดเท่ากันทุกเดือน
  • ผ่อนได้นานสูงสุด 84 เดือน
 

ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอนการจัดสินเชื่อ

  • 1. ทำสัญญายื่นขอสินเชื่อ
  • 2. รอผลอนุมัติ
  • 3. ผ่อนชำระเป็นงวดๆ สูงสุด 84 เดือน
  • 4. ผ่อนครบ ปิดบัญชี พร้อมโอนกรรมสิทธิ์

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน

1

อายุ 20 - 70 ปี ณ วันทำสัญญา

2

รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท

3

มีอาชีพและที่พักอาศัยชัดเจน ติดต่อได้

4

มีประวัติทางการเงินที่ดี

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร
 
รายละเอียดของเอกสาร

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า