คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม : สมัครบริการ รับหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตผ่าน E-mail (e-NCB Letter)  มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?
คำตอบ : เป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คำถาม : จะได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตทันที หลังจากที่สมัครรับ e-NCB Letter หรือไม่?
คำตอบ : หลังจากสมัครใช้บริการจะมีผลให้ช่องทางการรับจดหมายแจ้งข้อมูลเครดิตเปลี่ยนจากการส่งไปรษณีย์ เป็น ส่งผ่าน E-mail ภายใน 3 วันทำการ และจะได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตตามเวลาที่กำหนด

คำถาม : จะได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิต เมื่อไหร่บ้าง
คำตอบ : ลูกค้าจะได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิต แบ่งเป็น
            1. หนังสือแจ้งการนำส่งข้อมูล จะได้รับภายใน 30 วัน หลังจากที่บริษัทนำส่งข้อมูลลูกค้าไปยัง NCB แล้ว และ
            2. หนังสือแจ้งประวัติการชำระเงินรายปี จะได้รับประมาณเดือน เมษายน ของทุกปีจนกว่าจะปิดสัญญาเช่าซื้อ


คำถาม : หลังจากสมัครใช้บริการ e-NCB Letter แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงกลับมารับจดหมายทางไปรษณีย์ ได้หรือไม่
คำตอบ : ลูกค้าสามารถเปลี่ยนกลับมารับจดหมายผ่านไปรษณีย์ได้อีก โดยเข้าไปแจ้งขอยกเลิกบริการ e-NCB ที่ Website ของ บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง

คำถาม : ขอหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิต ทั้ง 2 ช่องทาง จดหมายผ่านไปรษณีย์ และ E-Mail ได้หรือไม่
คำตอบ : ไม่สามารถทำได้ ต้องเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ถ้าสมัครใช้บริการ e-NCB Letter แล้ว การส่งจดหมายผ่านไปรษณีย์ จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

คำถาม : หากมีสัญญาเช่าซื้อกับฮอนด้าลีสซิ่งหลายสัญญา ต้องลงทะเบียนสมัครใช้บริการกี่ครั้ง
คำตอบ : การสมัครบริการต้องลงทะเบียนแยกเป็นรายสัญญา หนังสือจะถูกส่งไปยัง e-mail ที่ ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้สำหรับสัญญานั้นๆ เท่านั้น

คำถาม : หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ E-mail สามารถทำได้หรือไม่
คำตอบ : ลูกค้าสามารถเข้าไปดำเนินการด้วยตัวเองที่ Website ของ บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง ทั้งการลงทะเบียน การแจ้งยกเลิก หรือ การแก้ไขที่อยู่ E-Mail

คำถาม : การสมัครบริการ e-NCB Letter จะมีผลต่อการนำส่งจดหมายทุกประเภท ให้แก่ลูกค้าหรือไม่
คำตอบ : จะมีผลเฉพาะการนำส่งหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตของลูกค้าเท่านั้น

คำถาม : หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ บริการ e-NCB Letter สามารถหาข้อมูลจากไหนได้บ้าง
คำตอบ : ดูรายละเอียดที่ Website ของ บจก.ฮอนด้า ลีสซิ่ง หรือ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล hltc_callcenter@honda.th.com
#Honda #HondaLeasing #e-NCB #ฮอนด้า #ฮอนด้าลีสซิ่ง #หนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์ #ลงทะเบียน