การต่อประกันภัยรถยนต์

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าที่ท่านรับมอบรถยนต์ เป็นผู้ดำเนินการในการแจ้งประกันภัยคุ้มครองรถยนต์กับบริษัทประกันภัยที่ท่านได้ตกลงไว้กับผู้จำหน่าย
ซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ที่
• ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าที่ท่านรับมอบรถ
• บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ : 02-341-7888, 02-341-7999 ต่อ 8100-8124

โทรสาร : 02-089-3016-9

ข้อควรทราบการต่อประกันภัย

• ท่านควรทำประกันภัยตลอดอายุสัญญา เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและผลประโยชน์ของท่านเอง
• กรุณาระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ คือ "บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด"
• บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนในการดูแลงานด้านประกันภัยรถยนต์ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
• โปรดระวังการแอบอ้างชื่อ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง และบริษัทในเครือฮอนด้า ในการแจ้งต่ออายุประกันภัย

การแจ้งเคลมประกันภัย

 • กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ

  • แจ้งเคลมประกัน กับบริษัทประกันภัยโดยทันที ณ ที่เกิดเหตุ โดยแจ้งหมายเลขกรมธรรม์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ หรือชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัย
  • รับใบเคลมประกัน จากเจ้าหน้าที่เคลมประกัน ณ ที่เกิดเหตุ
  • นำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ฮอนด้าหรือศูนย์ซ่อม ตามที่บริษัทประกันภัยระบุ

  หมายเหตุ : ระหว่างนำรถเข้าซ่อมยังคงชำระค่างวดตามปกติ

 • กรณีรถยนต์สูญหาย

  Q : หากรถยนต์สูญหายต้องทำอย่างไรบ้าง?

  A :    •  ติดต่อแจ้งบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าจัดทำกรมธรรม์ทันทีที่ทราบ
          •  ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ เพื่อขอหนังสือมอบอำนาจสำหรับแจ้งความรถหาย
          •  ดำเนินการแจ้งความ ณ สถานีตำรวจในเขตพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อลงบันทึกประจำวัน
          •  เมื่อประกันแจ้งอนุมัติคืนทุนมาทางบริษัทฯ บริษัทฯจะจัดส่งเอกสารการคืนทุนประกันให้ท่าน เพื่อลงนามในเอกสาร
          •  ให้ท่านลงนามในเอกสารพร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
                     1)  สำเนาบันทึกประจำวัน (ตำรวจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
                     2)  สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
                     3)  สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯพร้อมหน้าวัตถุประสงค์/สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของกรรมผู้มีอำนาจลงนาม(ลงนามพร้อมประทับตราบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีอำนาจ กรณีผู้เช่าซื้อเป็นนิติบุคคล)
                     4)  ต้นฉบับกรรมธรรม์ประกันภัย (กรณีสูญหายต้องแจ้งความ)
                     5)  กุญแจรถยนต์ และกุญแจสำรอง
                     6)  ค่าใช้จ่ายในการแจ้งหยุดใช้รถ 500 บาท
          •  เมื่อเอกสารครบถ้วนทางบริษัทฯ ทำการส่งเล่มแจ้งหยุดใช้ที่กรมการขนส่ง ก่อนส่งงานให้ประกันเพื่อรอรับทุนประกันต่อไป

  หมายเหตุ: ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากบริษัทฯประกันภัย ยังคงชำระค่างวดตามปกติ 

 • กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุเสียหายหนัก (คืนทุนประกัน)

  Q : การเคลมประกันซนหนักหรือคืนซาก ต้องดำเนินการอย่างไร?

  A :    •  ติดต่อบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าจัดทำกรมธรรม์ทันที เพื่อออกรายละเอียดการเคลมประกันและรอผลสรุปความเสียหายการคืนทุนประกัน
          •  ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ เพื่อขอเอกสารการคืนทุนประกัน
          •  เมื่อประกันแจ้งอนุมัติคืนทุนมาทางบริษัทฯ บริษัทฯจะจัดส่งเอกสารการคืนทุนประกันให้ท่าน เพื่อลงนามในเอกสาร
          •  ให้ท่านลงนามในเอกสารพร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
                     1)  สำเนาบันทึกประจำวัน (ตำรวจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
                     2)  สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
                     3)  สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯพร้อมหน้าวัตถุประสงค์/สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของกรรมผู้มีอำนาจลงนาม(ลงนามพร้อมประทับตราบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีอำนาจ กรณีผู้เช่าซื้อเป็นนิติบุคคล)
                     4)  ต้นฉบับกรรมธรรม์ประกันภัย (กรณีสูญหายต้องแจ้งความ)
                     5)  กุญแจรถยนต์ และกุญแจสำรอง
                     6)  ค่าใช้จ่ายในการแจ้งหยุดใช้รถ 500 บาท พร้อมคืนป้ายทะเบียนหน้า หลัง (กรณีประกันให้แจ้งหยุดใช้ในเล่ม)

  หมายเหตุ: ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากบริษัทฯประกันภัยยังคงชำระค่างวดตามปรกติ 

  ปัจจุบันมีประกันที่ให้แจ้งหยุดใช้ในเล่ม ดังนี้
                     1)  โตเกียวมารีนประกันภัย
                     2)  ประกันคุ้มภัย
                     3)  ไทยประกันภัย