• เคาน์เตอร์ธนาคาร

  ท่านสามารถชำระด้วยเงินสดหรือเช็ค เพียงแสดงแบบฟอร์มการชำระเงิน/ Bill Payment หรือบัตร "Honda Leasing Family Card" กรณีชำระด้วยเช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด" และขีด "หรือผู้ถือ" รับเฉพาะเช็คเรียกเก็บในเขตสำนักหักบัญชีเดียวเท่านั้น

  ธนาคาร ค่าธรรมเนียม
  กรุงเทพฯ (บาท) ต่างจังหวัด (บาท)

  ธนาคารกรุงเทพ
  15 30

  ธนาคารกสิกรไทย
  15 20

  ธนาคารกรุงไทย
  15 20

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  10 20

  ธนาคารทหารไทยธนชาต
  10 10