สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอาชีพพิเศษ

ฮอนด้า ลีสซิ่ง มอบความสุขให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ ด้วยสิทธิพิเศษ ดาวน์ 0% หรือ ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน ตรวจสอบรายละเอียดรุ่นรถยนต์ฮอนด้าที่ร่วมแคมเปญได้ ที่นี่

รายชื่อบริษัท/องค์กรที่ได้รับสิทธิ์

 • หมายถึง ข้าราชการประจำ, และข้าราชการบำนาญ ไม่รวมถึง ข้าราชการตำรวจ, ข้าราชการทหาร, ข้าราชการที่มาจากการเลือกตั้งตามวาระ

 • หมายถึง พนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น

  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • การไฟฟ้านครหลวง
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
  • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • การประปานครหลวง
  • การประปาส่วนภูมิภาค
  • องค์การจัดการน้ำเสีย
  • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  • องค์การเภสัชกรรม
  • องค์การสะพานปลา
  • การกีฬาแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  • การเคหะแห่งชาติ
  • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  • องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  • องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
  • องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
  • องค์การตลาด
  • องค์การสวนสัตว์
  • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  • บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทขนส่งจำกัด
  • บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
  • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  • องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
  • โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
  • โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานธนานุเคราะห์
  • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  • องค์การคลังสินค้า
  • บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
  • การยาสูบแห่งประเทศไทย
  • การยางแห่งประเทศไทย
  ไม่รวมถึง พนักงานสัญญาจ้าง, ลูกจ้าง
 • หมายถึง แพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, สัตวแพทย์, ผู้พิพากษา/อัยการ, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ, นักบินเอกชน, นักวิชาการระดับ 8, ครูเอกชน (มีใบประกอบ วิชาชีพครู), ครูอัตราจ้าง (มีใบประกอบวิชาชีพครู), ผู้บริหารในระดับอุดมศึกษา, ครูในระดับอุดมศึกษา (อาจารย์มหาวิทยาลัย), ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูในสังกัด โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวะ, ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์, พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย, ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่มีชื่อเสียง หรือบริษัทฯที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)

แคมเปญประจำเดือน