กรมธรรม์ประกันภัย ฮอนด้า สไมล์โลน

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถยนต์ จากเหตุการณ์ไม่คาดคิด ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งจากการเสียชีวิต และการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือ โรคร้ายแรง หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

จ่ายเงินค่าทดแทนทันที 100% ให้กับสถาบันการเงินที่ระบุ ไว้ตามภาระหนี้สินค้างชำระ (ตามตารางในกรมธรรม์) กรณีมรณกรรมจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือ โรคร้ายแรง พร้อมจ่ายส่วนที่เหลือคืนให้กับผู้เอาประกัน หรือทายาทที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ จะเป็นของทายาทและครอบครัวโดยทันที

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 • สิทธิประโยชน์พิเศษ
  • คุ้มครองผู้เช่าซื้อรถยนต์ จากเหตุการณ์ไม่คาดคิด ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งจากการเสียชีวิต และการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือ โรคร้ายแรง หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  • จ่ายเงินค่าทดแทนทันที 100% ให้กับสถาบันการเงินที่ระบุ ไว้ตามภาระหนี้สินค้างชำระ (ตามตารางในกรมธรรม์) กรณีมรณกรรมจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือ โรคร้ายแรง
  • • จ่ายส่วนที่เหลือคืนให้กับผู้เอาประกัน หรือทายาทที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ จะเป็นของทายาทและครอบครัวโดยทันที
 • ความคุ้มครอง
  • • การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  • • การสูญเสียอวัยวะของมือ หรือเท้า หรือสายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บปวย
  • • การเจ็ปป่วยด้วยภาวะ หรือโรคร้ายแรง
   - โรคหลอดเลือดสมองแตก
   - ภาวะโคม่า
   - ภาวะสมองตายและประสาทล้มเหลว
   - ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย คือ การเจ็บป่วยรุนแรงที่ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ จะเป็นเหตุให้เสียชีวิตและ/ หรือการเจ็บป่วยด้วยโรค
   - โรคมะเร็งรุกลามระยะที่ 4
   - โรคปอดระยะสุดท้าย
   - โรคกล้ามเนื้อหัวใจระดับ 4
   - โรคไวรัสอักเสบขั้นรุนแรง
   - ตับวายระยะสุดท้าย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มเติม

• บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ โทรศัพท์ 0-2341-7888

• บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2679-5522

• บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-8888

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า