ลูกค้าฮอนด้า ลีสซิ่ง สามารถสอบถามข้อมูลผ่านอีเมล์ hltc_callcenter@honda.th.com หรือฝากเลขที่สัญญาเช่าซื้อหรือเบอร์โทรศัพท์ ที่ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 02-736-4288

เพื่อให้บริษัทฯ ติดต่อกลับ