ชื่อบริษัท

บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าใช้รถยนต์ฮอนด้า

ที่อยู่

4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค​ ชั้น 25 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260​

วันที่ก่อตั้ง

14 มิถุนายน 2545

ทุนจดทะเบียน

10,800 ล้านบาท

จำนวนพนักงาน

311 คน

ผู้ถือหุ้นหลัก

บริษัท เอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด (ASH) และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (HATC)

ผู้ร่วมธุรกิจ

-