จุดเด่นของสินเชื่อสไมล์เพย์

 

 

  • ดาวน์เริ่มต้นที่ 20 - 35%
  • ผ่อนเบาๆ ด้วยค่างวดที่ถูกลง เมื่อเทียบกับค่างวดปกติ
  • เจ้าของรถยนต์ฮอนด้า ดอกเบี้ยลดลงอีก 0.15% จากดอกเบี้ยปกติของลูกค้าทั่วไป


 

คำนวณค่างวด สไมล์เพย์

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน

1

อายุ 20 - 70 ปี ณ วันทำสัญญา

2

รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท

3

มีอาชีพและที่พักอาศัยชัดเจน ติดต่อได้

4

มีประวัติทางการเงินที่ดี

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
รายละเอียดของเอกสาร

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า