• เจ้าของรถยนต์ฮอนด้า
    (Honda Loyalty)

  • ลูกค้าใหม่

  • เจ้าของรถยนต์ฮอนด้า (Honda Loyalty) หมายถึง ลูกค้าเก่าฮอนด้า ทั้งที่กำลังผ่อนอยู่ หรือ ปิดบัญชีไปแล้ว โดยการซื้อรถยนต์ฮอนด้าคันต่อไปจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 0.15% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

  • ลูกค้าใหม่ หมายถึง ลูกค้าที่ยังไม่เคยเป็นเจ้าของรถยนต์ฮอนด้ามาก่อน และต้องการซื้อรถยนต์ฮอนด้าเป็นครั้งแรก

  • ท่านสามารถติดต่อสอบถามเงื่อนไขการขาย โปรโมชัน ของแถมต่างๆ ตลอดจนระยะเวลาการรับรถ ได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทฯ ประจำอยู่เพื่อให้บริการ

โปรโมชันประจำเดือน

*โปรดเลือกข้อมูลให้ครบถ้วน

รุ่นรถยนต์

เกรดรถยนต์ที่สนใจ

โปรโมชันที่สนใจ

เงินดาวน์ (%)

ระยะเวลาผ่อน (เดือน)

สรุปข้อมูลที่คุณเลือก

*ข้อมูลดัังกล่าวเป็นโปรโมชันประจำเดือน มิ.ย. 2565

ประเภทลูกค้า

ราคารถยนต์ บาท

รุ่น

เกรด

โปรโมชันที่สนใจ

เงินดาวน์

ยอดจัดสินเชื่อ บาท

ค่างวดต่อเดือน บาท

ระยะเวลาผ่อน เดือน

โปรโมชันประจำเดือน

*โปรดเลือกข้อมูลให้ครบถ้วน

รุ่นรถยนต์

เกรดรถยนต์ที่สนใจ

โปรโมชันที่สนใจ

เงินดาวน์ (%)

ระยะเวลาผ่อน (เดือน)

สรุปข้อมูลที่คุณเลือก

*ข้อมูลดัังกล่าวเป็นโปรโมชันประจำเดือน มิ.ย. 2565

ประเภทลูกค้า

ราคารถยนต์ บาท

รุ่น

เกรด

โปรโมชันที่สนใจ

เงินดาวน์

ยอดจัดสินเชื่อ บาท

ค่างวดต่อเดือน บาท

ระยะเวลาผ่อน เดือน

หมายเหตุ: ค่างวดดังกล่าวเป็นราคาโดยประมาณ กรณีจ่ายค่างวดแบบปลายงวด (End) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
โดยสามารถอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ปุ่มด้านล่าง