หน้าหลัก > บริการของเรา >Honda Smile Loan
 
   
 
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
  สินเชื่อรถยนต์แบบลิส
  สินเชื่อรถยนต์สำหรับ
ลูกค้ารายใหญ่
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
  Honda Smile Loan
 
  Honda Smile Loan

กรมธรรม์ประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อ เป็นการประกันภัยคุ้มครองผู้เช่าซื้อรถยนต์ จากเหตุการณ์ไม่คาดฝันตลอด
24 ชั่วโมง ทั้งจากการเสียชีวิต และการเจ็บป่วยด้วยภาวะ หรือโรคร้ายแรง หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ซึ่งหากเกิด
สิ่งไม่คาดฝันขึ้น กับคุณ ครอบครัวและคนที่คุณห่วงใยจะไม่เดือดร้อนจากภาระหนี้สินจากการเช่าซื้อ และ
กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะเป็นของทายาทและครอบครัวโดยทันที

  จุดเด่น opent

ความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันต่ำ
ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ
ช่วยลดปัญหาให้กับครอบครัว จากภาระหนี้สิน
  รายละเอียดความคุ้มครอง opent

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย
คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงดังนี้
   a. โรคหลอดเลือดสมอง
   b. ภาวะโคม่า
   c. ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
   d. ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว

  การจ่ายเงินค่าทดแทน opent

มรณกรรมจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงจ่ายทันที 100% (ตามตารางในกรมธรรม์) ให้กับสถาบันการเงินที่ระบุไว้ตามภาระหนี้สินค้างชำระ (ยกเว้นอัตวิบาตรกรรมในปีแรกของการประเมิน)
หากมีเงินเหลือ จะจ่ายส่วนที่เหลือให้กับผู้เอาประกันหรือทายาทที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  คุณสมบัติของผู้เอาประกัน opent

ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัท ฮอนด้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) เท่านั้น
มีอายุระหว่าง 20-60 ปี
มีระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 65 ปี
ไม่เป็นนิติบุคคล
มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่จัดว่าเป็นโรคเจ็บป่วยร้ายแรงมาก่อนการทำประกันภัย
  ตัวอย่างเบี้ยประกันภัย opent

 
รุ่นรถ ทุนประกัน ระยะเวลาการผ่อนดอกเบี้ย 3% "เบี้ยประกันภัย ต่อเดือน"
City
Jazz
Civic
CR-V
Accord
548,000
593,600
761,600
929,600
1,232,000
4
4
4
4
4
173.78
187.97
241.17
294.37
390.13

*หมายเหตุ ทุนประกันภัย = ยอดจัดซื้อ 75%ของราคารถใหม่ + ดอกเบี้ยรวมตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ อัตราดอกเบี้ยตามตารางตัวอย่างคำนวณจากอัตรา 3%
 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันภัยกรุณาติดต่อ
โชว์รูมผู้จำหน่ายฮอนด้าทั่วไปประเทศ

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ โทรศัพท์ 0-2341-7888    
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2679-5522 เอกสารเพิ่มเติม
บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด โทรศัพท์ 0-2686-8888 เอกสารเพิ่มเติม


  
 
 
Copyright (c) Honda Leasing [Thailand] 2011. All Rights Reserved.