หน้าหลัก > บริการของเรา > สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ > Balloon Hire Purchase
 
   
 
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
  สินเชื่อรถยนต์แบบลิส
  สินเชื่อรถยนต์สำหรับ
ลูกค้ารายใหญ่
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
  Honda Smile Loan
 
สินเชื่อบอลลูน

สินเชื่อแบบบอลลูน เป็นโปรแกรมทางการเงินที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเช่าซื้อ และเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการผ่อนค่างวดต่อเดือน ทำให้สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ฮอนด้า ทุกรุ่น ทุกแบบ ได้ง่ายขึ้น
เพียงชำระเงินดาวน์เริ่มต้นตามปกติ ตามด้วยเลือกชำระค่างวดต่อเดือนตามต้องการ และชำระเงินก้อนสุดท้าย
หรือ เงินก้อนบอลลูน ตามโปรแกรมเมื่อสิ้นสุดสัญญา นอกจากนี้ยังสามารถเลือกข้อเสนอในการปิดสัญญา


หมายเหตุ: 1. ค่างวดในงวดที่ 1 - 48 คำนวนโดยใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ตามที่บริษัทฯกำหนดให้ ณ ปัจจุบัน
              ค่างวดในงวดที่ 49 - 84 คำนวนโดยใช้อัตราดอกเบี้ยใหม่ ตามที่บริษัทฯกำหนดให้ ณ เวลาอนาคต
           2. สินเชื่อแบบบอลลูน ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับการใช้ส่วนลดดอกเบี้ยสำหรับงื่อนไขอื่นๆได้
           3. สงวนสิทธิ์การใช้ สินเชื่อแบบบอลลูน สำหรับรถขายกลุ่ม Fleet, Lease หรือธุรกิจรถเช่า Car Rental

ท่านสามารถตรวจสอบค่างวดจากตัวอย่างข้างต้น ได้จาก Financial Calculator
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การอนุมัติสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  
 
 
Copyright (c) Honda Leasing [Thailand] 2011. All Rights Reserved.