หน้าหลัก > ร่วมงานกับเรา > สวัสดิการบริษัท
 
   
 
เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
 
สวัสดิการของบริษัท
 
บริษัทมี เงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จูงใจมากมาย ให้กับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัท อาทิเช่น

เงินโบนัสประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี 
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
วันหยุดผักผ่อนประจำปี
ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ Honda
เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
เงินช่วยเหลือครอบครัว, แต่งงาน, การศึกษาบุตร, คลอดบุตร
เงินช่วยเหลือค่าพัฒนาภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
อื่นๆ

สำหรับท่านที่สนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งเอกสารในการสมัครพร้อมประวัติของท่านมายังที่ jobs@honda.th.com
 
 
     
Copyright (c) Honda Leasing [Thailand] 2011. All Rights Reserved.