ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าฮอนด้าและครอบครัว (Honda Loyalty) ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%* ดาวน์25% ผ่อน 48 เดือน ภายใน – 30 ก.ย. 59
 
ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%* ดาวน์25% ผ่อน 48 เดือน ภายใน – 30 ก.ย. 59
 
ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%* ดาวน์25% ผ่อน 48 เดือน ภายใน – 30 ก.ย. 59
 
ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%* ดาวน์25% ผ่อน 48 เดือน ภายใน – 30 ก.ย. 59
 
ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% หรือผ่อนเพียงเดือนละ 5,893 บาท ภายใน 30 ก.ย. 59
 
ดอกเบี้ยต่ำ 1.29% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน ... ภายใน 30 ก.ย. 59


 
** โปรดระวังบุคคลแอบอ้าง !! บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า "บริษัท ฯ ไม่มีนโยบาย มอบหมายให้บุคคลหรือบริษัทภายนอกใด ๆ ติดต่อประสานงานในการต่ออายุประกันภัยรถยนต์ และเรียกเก็บค่าประกันภัยจากลูกค้า"
 
 
Copyright (c) Honda Leasing [Thailand] 2011. All Rights Reserved.