ดอกเบี้ยพิเศษ 2.09% ผ่อน 48 เดือน ...ภายใน 31 ก.ค. 59
 
ดอกเบี้ยพิเศษ 2.09% ดาวน์ 20% ผ่อน 48 เดือน ... ภายใน 31 ก.ค. 59
 
ดอกเบี้ยต่ำ 1.29% ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน ... ภายใน 31 ก.ค. 59
 
ดอกเบี้ยพิเศษ 2.09%* ดาวน์ 20% ผ่อน 48 เดือน… ภายใน 31 ก.ค. 59
 
ดอกเบี้ยพิเศษ 2.09% หรือผ่อนเพียงเดือนละ 5,893 บาท ภายใน 31 ก.ค. 59
 
ดอกเบี้ยต่ำ 0.69% พร้อม ฟรีประกันภัยชั้น 1 … ภายใน 31 ก.ค. 59


 
** โปรดระวังบุคคลแอบอ้าง !! บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า "บริษัท ฯ ไม่มีนโยบาย มอบหมายให้บุคคลหรือบริษัทภายนอกใด ๆ ติดต่อประสานงานในการต่ออายุประกันภัยรถยนต์ และเรียกเก็บค่าประกันภัยจากลูกค้า"
 
 
Copyright (c) Honda Leasing [Thailand] 2011. All Rights Reserved.