ชื่อ
นามสกุล
เลขที่
หมู่
หมู่บ้าน
ซอย
ถนน
ตำบล / แขวง
อำเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 1
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 2
E-Mail
รุ่นรถยนต์ที่สนใจ
วางแผนจะซื้อเมื่อไร
สิทธิพิเศษที่สนใจ
ของสมนาคุณที่ท่านสนใจ

สิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนแล้ว
ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมกับทาง ฮอนด้า ลีสซิ่ง

รับฟรีทันที Honda Fine 1

มูลค่า 1,700 บาท

รวมมูลค่า 8,500,000 บาท

ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์
จากอุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์

สบายใจมากกว่า
คุ้มครองมากขึ้น

 • เงินชดเชยรายได้รายวัน
  กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
 • เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างนำรถยนต์เข้าซ่อมจากอุบัติเหตุ
 • การโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคล
  ที่อยู่ภายในรถยนต์

ลูกค้าเก่าฮอนด้า

ลูกค้าเก่า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

 • ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ฮอนด้ากับ บริษัทฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • ลูกค้า และครอบครัว (ญาติขั้นที่ 1 และ 2) เจ้าของรถยนต์ฮอนด้า
 • ลูกค้า และครอบครัว (ญาติขั้นที่ 1) เจ้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้า (ตามเงื่อนไขแคมเปญประจำเดือน)

หมายเหตุ

 • Honda Loyalty ญาติขั้นที่ 1: ลูกค้าเจ้าของรถยนต์ฮอนด้า, พ่อแม่, พี่น้อง, คู่สมรส, ลูก
 • Honda Loyalty ญาติขั้นที่ 2: ปู่ย่าตายาย, ลุงป้าน้าอา, พี่เขยน้องเขย, หลาน, พ่อตาแม่ยาย, พี่/น้องคู่สมรส, ลูกเขยลูกสะใภ้

กลุ่มลูกค้าเก่าที่สามารถได้รับสิทธิ์

Honda FiNE จะจัดส่งโดยบริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์: 02-119-3000

ทองแท่งเลเซอร์ มูลค่า 11,000 บาท

เดือนละ 50 รางวัล จำนวน 150 รางวัล

รวมมูลค่า 1,650,000 บาท

จับรางวัลประจำเดือน 3 ครั้ง
ประจำเดือน มิถุนายน 2560

กำหนดจับรางวัล
วันที่ 14 กรกฏาคม 2560

ประกาศผล
วันที่ 31 กรกฏาคม 2560

ประกาศผลผ่านทาง www.hondaleasing.co.th
และ Facebook/hondaleasing
วันที่ 31 กรกฏาคม 2560

ประจำเดือน กรกฏาคม 2560

กำหนดจับรางวัล
วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ประกาศผล
วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ประกาศผลผ่านทาง www.hondaleasing.co.th
และ Facebook/hondaleasing
วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

กำหนดจับรางวัล
วันที่ 15 กันยายน 2560

ประกาศผล
วันที่ 30 กันยายน 2560

ประกาศผลผ่านทาง www.hondaleasing.co.th
และ Facebook/hondaleasing
วันที่ 30 กันยายน 2560

กำหนดจับรางวัล
วันที่ 15 กันยายน 2560
ประกาศผล
วันที่ 30 กันยายน 2560

รถยนต์ฮอนด้า ซีวิค แฮทช์แบ็ก ใหม่
รุ่น Turbo สีดำมิดไนท์เบอร์กันดี (มุก)
จำนวน 1 รางวัล
มูลค่า 1,175,000 บาท

ฮอนด้า ลีสซิ่ง ผ่อนให้
จํานวน 15 รางวัล
รางวัลละ 150,000 บาท
รวม 2,250,000 บาท
(รางวัลนี้ไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล)

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า
รุ่น All-new Scoopy i Club 12 (ACF110CBTH TH) สีน้ำเงิน-ดำ
จํานวน 15 รางวัล
รางวัลละ 50,000 บาท
รวม 750,000 บาท

เงื่อนไขการร่วมรายการ สำหรับลูกค้าของบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง
เงื่อนไขการร่วมรายการสำหรับลูกค้าของบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง

คำจำกัดความลูกค้า

ลูกค้าเก่า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 • ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ฮอนด้ากับบริษัทฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • ลูกค้า และครอบครัว (ญาติขั้นที่ 1 และ 2) เจ้าของรถยนต์ฮอนด้า
 • ลูกค้า และครอบครัว (ญาติขั้นที่ 1) เจ้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
  (ตามเงื่อนไขแคมเปญประจำเดือน)

หมายเหตุ

 • Honda Loyalty ญาติขั้นที่ 1: ลูกค้าเจ้าของรถยนต์ฮอนด้า, พ่อแม่, พี่น้อง,
  คู่สมรส, ลูก
 • Honda Loyalty ญาติขั้นที่ 2: ปู่ย่าตายาย, ลุงป้าน้าอา, พี่เขยน้องเขย, หลาน, พ่อตาแม่ยาย, พี่/น้องคู่สมรส, ลูกเขยลูกสะใภ้

ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ

บุคคลทั่วไปและนิติบุคคล (ยกเว้นผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าและบริษัทรถเช่า) ที่จองรถยนต์ฮอนด้ารุ่นใดก็ได้และเกิดสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อกับบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560

รายละเอียดของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 15 ล้านบาท
• ของรางวัลสำหรับลูกค้าเก่าฮอนด้า รวมมูลค่า 8.5 ล้านบาท

สำหรับลูกค้าเก่า : เมื่อใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับฮอนด้า ลีสซิ่ง และเกิดสัญญาในช่วงระยะเวลาแคมเปญ 1 มิถุนายน 2560 – 31 สิงหาคม 2560) รับ Honda Fine1 (กรมธรรม์ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์) มูลค่า 1,700 บาท จำนวน 5,000 รางวัล รวมมูลค่า 8,500,000 บาท

ความคุ้มครอง Honda Fine 1
 • เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
  (คุ้มครองสูงสุด 30 วันต่ออุบัติเหตุ)
วันละ 3,000 บาท
 • เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง กรณีชนกับยานพาหนะทางบก และผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก
  (รวมสูงสุด 3 ครั้งต่อปี)*
  หมายเหตุ* เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
ครั้งละ 3,000 บาท
 • การโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ ( 1 ครั้ง / ปี )
  (คุ้มครองความเสียหายจริงสูงสุด 3,000 บาท/ชิ้น)
สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ราคา 1,700 บาท
ความคุ้มครอง
 • เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
  (คุ้มครองสูงสุด 30 วันต่ออุบัติเหตุ)
Honda Fine 1
วันละ 3,000 บาท
ความคุ้มครอง
 • เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง กรณีชนกับยานพาหนะทางบก และผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก
  (รวมสูงสุด 3 ครั้งต่อปี)*
  หมายเหตุ* เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
Honda Fine 1
ครั้งละ 3,000 บาท
ความคุ้มครอง
 • การโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ ( 1 ครั้ง / ปี )
  (คุ้มครองความเสียหายจริงสูงสุด 3,000 บาท/ชิ้น)
Honda Fine 1
สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ราคา
1,700 บาท

• ของรางวัลประเภทจับรางวัล รวมมูลค่า 6.5 ล้านบาท

สำหรับลูกค้าทั้งหมด : เมื่อใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับฮอนด้า ลีสซิ่ง และเกิดสัญญาในช่วงระยะเวลาแคมเปญจะได้จับฉลากลุ้นรับรางวัลกับ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
รวมรางวัลมูลค่า 5,825,000 บาท

รางวัลสำหรับการจับฉลากครั้งที่ 1-3 ดังนี้
รางวัล ทองแท่งเลเซอร์ จับครั้งละ 50 รางวัล รางวัลละ 11,000 บาท บาท รวม 150 รางวัล รวมมูลค่า 1,650,000 บาท

รางวัลสำหรับการจับฉลากครั้งที่ 4* ดังนี้

รางวัลที่ 1 รถยนต์ ฮอนด้า ซีวิค แฮทช์แบ็กใหม่ รุ่น Turbo สีดำมิดไนท์เบอร์กันดี (มุก)
จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,175,000 บาท

รางวัลที่ 2 ฮอนด้า ลีสซิ่ง ผ่อนให้ จํานวน 15 รางวัล รางวัลละ 150,000 บาท รวม 2,250,000 บาท (รางวัลนี้ไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล)

รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น All-new Scoopy i Club 12 (ACF110CBTH TH) สีน้ำเงิน-ดำ จํานวน 15 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท รวม 750,000 บาท

หมายเหตุ:

 • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลรายเดือนแล้วมีสิทธิ์ได้รับรางวัลใหญ่อีกครั้ง
 • สำหรับรางวัลใหญ่ ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลได้ 1 รางวัลเท่านั้น

สำหรับผู้จำหน่าย: ผู้จำหน่ายจะได้รับรางวัลเมื่อลูกค้าที่ออกรถยนต์กับผู้จำหน่ายนั้นๆ เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ 31 รางวัลตามตารางด้านบน รางวัลสำหรับผู้จำหน่าย คือ ทองคำ มูลค่า 22,000 บาท จำนวน 31 รางวัล รวมมูลค่า 682,000 บาท

กำหนดจับรางวัล 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กำหนดจับรางวัล วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ภายในเวลา 10.00 น. และประกาศผลผ่านทาง www.hondaleasing.co.th และ Facebook/hondaleasing วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ครั้งที่ 2 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กำหนดจับรางวัล วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ภายในเวลา 10.00 น. และประกาศผลผ่านทาง www.hondaleasing.co.th และ Facebook/hondaleasing วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ครั้งที่ 3 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กำหนดจับรางวัล วันที่ 15 กันยายน 2560 ภายในเวลา 10.00 น. และประกาศผลผ่านทาง www.hondaleasing.co.th และ Facebook/hondaleasing วันที่ 30 กันยายน 2560

ชิ้นส่วนจากการจับรางวัล 3 ครั้ง จะถูกนำมารวมจับรางวัลใหญ่ในครั้งสุดท้าย

ครั้งที่ 4* เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กำหนดจับรางวัล วันที่ 15 กันยายน 2560 ภายในเวลา 10.00 น. และประกาศผลผ่านทาง www.hondaleasing.co.th และ Facebook/hondaleasing วันที่ 30 กันยายน 2560

*และในครั้งนี้ หากลูกค้าผู้โชคดีได้รับรางวัล ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ให้กับผู้โชคดีดังกล่าวจะได้รับรางวัลเป็น ทองแท่งเลเซอร์ น้ำหนัก 15.76 กรัม จำนวน 31 รางวัล รางวัลละ 22,000 บาท รวม 682,000 บาท

เงื่อนไขการรับรางวัลสำหรับผู้โชคดี

 • ผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่า
  สละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าวเอง
 • รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงิน
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรายเดือน ทองคำ และ ฮอนด้า ลีสซิ่ง ผ่อนให้ และ รางวัลรถยนต์ ฮอนด้า ซีวิค แฮทช์แบ็กใหม่ และ รถจักรยานยนต์ฮอนด้า สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด (โทร 02-5919800) ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัลที่ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์จากของรางวัล
  ดังกล่าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมชิงรางวัลสำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินรายการนี้ พนักงานของบริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ บริษัทตัวแทนโฆษณา และสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ตรวจสอบเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.hondaleasing.co.th
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมฮอนด้า ศูนย์บริการลูกค้า ฮอนด้า ลีสซิ่ง
  โทร 02-7364288